BUĞDAY ISLAH ÇALIŞMALARIMIZ:

Trakya Bölgesi’nin iklim ve toprak yapısı özellikleri göz önüne alındığında hububat yetiştiriciliği açısından ülkemizin en uygun bölgeleri arasında yer almaktadır. Bölgenin buğday ekilişi yaklaşık 650 bin/ha olmasına karşılık yaklaşık 2.5 milyon/ton üretim ve 450 kg/da’a yakın ortalama verim ile ülkemiz buğday önemli katkı yapmaktadır. Trakya Bölgesi illeri olan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli de en fazla ekmeklik buğday üreten ilk on il arasında yer almaktadır. 

Şirketimizin buğday ıslah çalışmaları kurulduğu 2014 yılından beri devam etmektedir. Ekmeklik Buğday ıslah projemizde amacımız, yüksek verimli, ekmeklik kalitesi iyi, geniş adaptasyon kabiliyetine sahip, kahverengi pas ve  diğer hastalıklara dayanıklı yüksek kaliteli yeni hat ve çeşitler geliştirmektir. Şirketimizde her yıl Edirne de buğday ıslah bahçesi, hastalık gözlem bahçesi, ön verim ve bölge verim denemeleri kurulmaktadır.

Şirketimizce Yürütülen Buğday Islah Çalışmalarından bir görünüm

Şirketimizce Yürütülen Buğday Verim Denemelerinden bir görünüm

TRAGEN Buğday Denemeleri 

IMI HERBİSİTLERİNE DAYANIKLI BUĞDAY ISLAHI

Ekmeklik buğdayda daha iyi yabancı ot kontrolü yapmak için IMI herbisitlerine dayanıklı ekmeklik buğday çeşitleri geliştirmek hedeflenmektedir. Ülkemiz buğday alanlarında yabancı ot kontrolü, yabancı otların direnç kazanması nedeniyle gittikçe zorlaşmaktadır. Özellikle üst üste buğday ekili alanlarda dar yapraklı yabancı otlar, yabani çavdar, yulaf, delice vb otlarla mücadele çok zor veya mümkün olmamaktadır. Kültür bitkileri içinde aynı veya benzer türe ait yabancı otları kontrol için kültür bitkilerini bazı yabancı ot ilaçlarına dayanıklı hale getirme ve dayanıklı hale getirrilen ilaca kullanma yöntemi çeltik, kanola, ayçiçeği, arpa ve buğdayda kullanılmaktadır. Ülkemizde İMİ grubu herbisitlere dayanıklı ayçiçeği ve çeltik tarımı başarıyla yapılmaktadır. Ayçiçeğinde orobanş ve yabancı ot kontrolü, çeltikte ise, kırmızı çeltik ile mücadelede başarı ile kullanılmaktadır. Kırmızı çeltikle mücadele için başka bir yöntemde henüz geliştirilmemiştir. Bu yöntem GDO olmayıp, mutasyon çalışmaları ile elde edilen dayanıklılık genlerinin melezleme ile tarımı yapılan çeşitlere aktarılması ile yapılmaktadır. Şirketimizce yürütülen projede, yüksek verimli ve kaliteli, aynı zamanda  kahverengi pasa  ve IMI herbisitlerine dayanıklı ekmeklik buğday çeşitleri geliştirmek hedeflenmektedir.

HIZLI ISLAH ÇALIŞMALARIMIZ:

Hızlı üretim sağlanması için NASA’nın buğday yetiştirmesinden esinlenilen hızlı ıslah yöntemi, hat gelişimi sırasında rekombinasyon artışı ve bazı özellikler için erken generasyonlarda seçim yapılması gibi önemli avantajlara sahiptir. Günde 22 saate kadar olan yoğun ışık olarak gündüz 2 saat gece fotosenteze yardımcı optimize edilmiş LED ışıklarını kullanılmaktadır.  Şirketimizin Trakya Teknoparktaki araştırma laboratuvarında LED ışıklı lambalarıyla hızlı ıslah çalışmalar yürütülmekte, özellikle yazlık buğdayda 58-60 günde bir generasyon alınarak  istenilen özelliklere sahip çeşit ve hatlar proje süresince daha kısa sürede geliştirilebilmektedir.

 


27 Haziran 2020, Cumartesi 2319 defa okundu